Foreningen Norsk Villfisk organiserer de seks fiskesalgslagene i Norge

Vi representerer en bærekraftig næring som skaper store verdier som kommer distriktene til gode.

Les mer

Aktuelt

 • Verdiskaping i villfisknæringen
  15/02/2019 - Sveinung Andreas Flem, leder i Norsk Villfisk 0 Kommentarer
  Stor verdiskaping i villfisknæringen

  Nylig ble det fremmet påstander om at Norge taper 30 milliarder kroner fordi norsk fisk ikke bearbeides her hjemme. Den påstanden er i beste fall unøyaktig, antagelig direkte feil.

  Les mer
 • fiskere
  25/01/2019 - Paul Magnus Oma, Norges Sildesalgslag 0 Kommentarer
  Fiskernes samfunnsoppdrag – og samfunnsbidrag

  Norsk villfisknæring er en suksesshistorie og en viktig forutsetning for det er fiskesalgslagsloven

  Les mer
 • Advarer mot kutt i viktig distriktstilskudd - Flem
  12/10/2018 0 Kommentarer
  Advarer mot kutt i viktig distriktstilskudd

  Norsk Villfisk advarer om at de foreslåtte kuttene i føringstilskuddet vil ha store negative konsekvenser for fiskerinæringen langs store deler av kysten. Samtidig roser de miljøfokuset i statsbudsjettet.

  Les mer
 • Nesvik debuterte med fiskepølse og sang
  20/08/2018 0 Kommentarer
  Nesvik debuterte med fiskepølse og sang

  Nybakt fiskeriminister Harald Tom Nesvik klemte til da Norsk Villfisk inviterte til sjømatfest for å få fisk tilbake på middagsbordet. Det ble servert både ferske verdiskapingstall – og nystekt fiskepølse fra scenen.

  Les mer

Om Norsk Villfisk

Landets ca. 11.000 fiskere omsetter all sin fisk gjennom salgslagene. Vår oppgave er blant annet å sikre at dette skjer gjennom ryddige og effektive markedsplasser, for å sikre lønnsom nasjonal verdiskaping av naturressursene. Gjennom salgslagenes markedsplasser tilføres dessuten norsk industri betydelige mengder råstoff fra utenlandske fiskere.

Verdiskapingen fra de norske fiskeriene setter nye rekorder hvert eneste år. Markedet etterspør det norske fiskere leverer. Bestandene er gode takket være forvaltning og klok høsting. Vi i Norsk Villfisk tror på økt verdiskaping i flåteleddet og i resten av verdikjeden for villfisk.

Norsk Villfisk samarbeider om å sikre næringen stabile rammevilkår, bedre markedsadgang og en forutsigbar sjømatpolitikk. Salgslagenes mandat er å lage gode rammer for omsetning av fisk fra fiskeflåten. Vi skal sikre like konkurransevilkår og bidra til høy verdiskaping. Vi har også et klart samfunnsoppdrag i form av ressurskontroll. Vi er dermed et viktig ledd i den bærekraftige norske fiskeriforvaltningen.

Kontaktpersoner

Sveinung Flem

Leder i Norsk Villfisk
Adm. direktør i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Tlf: 900 94 510
E-post: sveinung.flem@surofi.no

Svein Ove Haugland

Ass. direktør i Norges Råfisklag

Tlf: 908 80 021

E-post: svein.ove.haugland@rafisklaget.no

Paul Magnus Oma

Adm. direktør i Norges Sildesalgslag

Tlf: 414 09 527

E-post: po@sildelaget.no

Utviklet av Develo, en del av 1881.no