Foreningen Norsk Villfisk organiserer de fem fiskesalgslagene i Norge

Vi representerer en bærekraftig næring som skaper store verdier som kommer distriktene til gode.

Les mer

Aktuelt

Om Norsk Villfisk

Landets ca. 11.000 fiskere omsetter all sin fisk gjennom salgslagene. Vår oppgave er blant annet å sikre at dette skjer gjennom ryddige og effektive markedsplasser, for å sikre lønnsom nasjonal verdiskaping av naturressursene. Gjennom salgslagenes markedsplasser tilføres dessuten norsk industri betydelige mengder råstoff fra utenlandske fiskere.

Verdiskapingen fra de norske fiskeriene setter nye rekorder hvert eneste år. Markedet etterspør det norske fiskere leverer. Bestandene er gode takket være forvaltning og klok høsting. Vi i Norsk Villfisk tror på økt verdiskaping i flåteleddet og i resten av verdikjeden for villfisk.

Norsk Villfisk samarbeider om å sikre næringen stabile rammevilkår, bedre markedsadgang og en forutsigbar sjømatpolitikk. Salgslagenes mandat er å lage gode rammer for omsetning av fisk fra fiskeflåten. Vi skal sikre like konkurransevilkår og bidra til høy verdiskaping. Vi har også et klart samfunnsoppdrag i form av ressurskontroll. Vi er dermed et viktig ledd i den bærekraftige norske fiskeriforvaltningen.

Kontaktpersoner

Sveinung Flem

Leder i Norsk Villfisk
Adm. direktør i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Tlf: 900 94 510
E-post: sveinung.flem@surofi.no

Svein Ove Haugland

Adm. direktør i Norges Råfisklag

Tlf: 908 80 021

E-post: svein.ove.haugland@rafisklaget.no

Paul Magnus Oma

Adm. direktør i Norges Sildesalgslag

Tlf: 414 09 527

E-post: po@sildelaget.no

Utviklet av Idium, en del av 1881.no